Music Club

  આપણી ભારતીય કળા માં ચોસઠ કળાઓ છે. જેમાં એક કળા છે 'સંગીત'.બાળકને પહેલેથી  જ સંગીતનું શિક્ષણ પદ્ધતિસર  આપવામાં આવે તો તેનો વિકાસ સરસ રીતે થઇ શકે  છે. તેથી શરૂઆતથી ગાયન,વાદન અને નૃત્ય જેવી કળાઓનો વિકાસ પદ્ધતિસરનું થાય તે માટે આપણી શાળા માં 'સંગીત ક્લબ ' ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.જેમાં અમારો ધ્યેય બાળકોને પ્લેટફોર્મ મળે તે રહેશે.

  • For Vocal Training:

                                 Maximum Members :- 40

                                 Club Working  :-  EM :-7:20 TO 8:20 a.m    (MondayTo Wednesday)

                                                                GM :- 12:30 TO 1:30 p.m (Thursday To Saturday)     

  • For Guitar Traning

                                 Maximum Members :- 20

                                 Club Working  :-  EM :-7:20 TO 8:20 a.m    (Monday& Tuesday)

                                                                GM :- 12:30 TO 1:30 p.m (Friday & Saturday)